Itämaan lakikokoelma

Kohteesta Valtakausi

Perustuslaki

1.Luku - Valtiojärjestyksen perusteet

§1 Kuninkaalla on absoluuttinen valta.

§2 Jokaisen, joka Itämaan kuningaskunnan alueella asustaa, tulee ilmoittaa itsensä lordikanslerille. Täten saat Itämaan kansalaisuuden.

§3 Kuningasperheen velvollisuus on johtaa maata parhaalla näkemällään tavalla, oikeudenmukaisesti.

§4 Kuningasperhe voi nimittää aatelisarvoon kansalaisia, jotka ovat osoittaneet kunnioitusta ja uskollisuutta kuningasperhettä kohtaan.

§5 Kuningas voi harkinnan mukaan tuomita kansalaisen kuolemaan, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.

§6 Kuningasperhe voi armahtaa rikollisen tuomioistaan.

§7 Itämaan alueita ei saa muuttaa ilman monarkin hyväksyntää.


2.Luku - Oikeuslaitoksen velvollisuudet

§1 Oikeuslaitoksen tehtävä on turvata ja valvoa valtakunnan turvallisuutta.

§2 Lordikansleri on vastuussa kaikesta oikeuslaitoksen toiminnasta. Lordikanslerilla on kaikki oikeus oikeuslaitoksen asioihin ja työntekijöihin.

§3 Lordikansleri vastaa Itämaan kuningaskunnan oikeudenkäynneistä.

§4 Lordikansleri voi palkata kaartinkomentajan johtamaan vartiostoa. Tämän jälkeen osa lordikanslerin velvollisuuksista siirtyy myös kaartinkomentajalle.

§5 Kaartinkomentaja toimii Itämaan kuningaskunnan kaartin johtajana. Itämaan kuningaskunnassa kaartilla on valtuus koko kuningaskunnan alueelle.


3.Luku - Talouslaki

§1 Kruununvouti hoitaa valtakunnan talouteen liittyvät asiat. Kruununvouti on vastuussa työstään suoraan kuningasperheelle.

§2 Kruununvouti toimii Itämaan kuningaskunnan pankinjohtajana, ja voi halutessaan palkata pankkiirin hoitamaan pankin asioita. Pankkiiri vastaa toiminnastaan suoraan kruununvoudille.

§3 Itämaan kuningaskunnassa hintojen liiallinen kiskonta ja poljenta on rikos. Hinnat saavat vaihdella 20% määrätystä hinnasta. Määrätyt hinnat löytyvät tästä.

§4 Itämaan kuningaskunnan ainut virallinen valuutta on punta £(KK6U7Vgeg7evd). Minkään muun rahan hallussapito on rikos.

Luvanvaraiset toimialat.

§1 Alkoholin myynti ja kaivostoiminta on kiellettyä ilman erillistä lupaa Itämaan kuningaskunnan alueella.

§2 Kruununvouti myöntää panimo, alkoholin myynti ja- kaivoslupia.

§3 Kaivostoiminnan harrastaminen Itämaan kuningaskunnan alueella on kiellettyä.

§4 Luvat myönnetään yrityksille tai tuleville sellaisille. Ne myönnetään joko määräaikaisiksi, tai toistaiseksi voimassaolevaksi.


4.Luku - Tuomioistuinlaki

§1 Oikeudessa tuomarina toimii lordikansleri, tai hänen nimittämä erillinen tuomari. Myös kuningas voi toimia tuomarina poikkeustapauksissa.

§2 Itämaan kuningaskunnan tuomarin on oltava riippumaton. Edes kuningas ei saa vaikuttaa tuomioon sen langettamis hetkellä.

§3 Rikollista ei voida tuomita rikoksesta, jos sitä ei ole sen teko hetkellä kirjattu lakiin.

§4 Tuomarin on noudatettava valaa, jossa hän lupaa olla riippumaton ja oikeudenmukainen. Valan rikkominen on rikos.

§5 Oikeuden edessä väärän tiedon kertominen, eli valan rikkominen on rangaistava teko.

§6 Tuomarin tulee olla tietoinen uusista lain säädöksistä, ja ylläpitämään Itämaan kuningaskunnan laintuntemustaan.

§7 Satunnaisten ja itsenäisten tuomioistuinten teko on kielletty.

§8 Laillisuusvalvontaa suorittaessa, perustuslaki menee tavanomaisen lainsäädännön edelle ristiriitatilanteessa.


5.Luku - Maanpuolustus

§1 Jokaisella Itämaan kuningaskunnan kansalaisella on velvollisuus tukea maatansa kriisitilanteissa sotimalla, tai jollain muulla tavalla.

§2 Itämaan kuningaskunnan kuningas johtaa Itämaan joukkoja lähtökohtaisesti lordikanslerin ja kaartinkomentajan kanssa.


Elinkeinolaki

1.Luku Kaivostoiminta ja kaivosvaltaukset

§1 Kaikki kaivostoiminta on rajoitettua

§2 Kaivostoiminta edellyttää voimassa olevaa Itämaan korkea-arvoisen virkamiehen myöntämää kaivoslupaa. Kaivoksen saa perustaa vain kuninkaan tai kruununvoudin luvalla.

§3 Kaivostoiminta kaupunkien alla on kiellettyä.

§4 Luvaton kaivostoiminta on rikos.

2.Luku Alkoholijuomien tuotanto sekä alkoholin myynti kuluttajille

§1 Alkoholin tuotanto kaupalliseen tarkoitukseen on rajoitettua.

§2 Omaan käyttöön tarkoitetun alkoholin valmistus ei vaadi lupia.

Alkoholi ei saa tuoda minkäänlaista rahallista tai materiaalista hyötyä tekijälle. Koti panimoissa saa kuitenkin olla korkeintaan 3 tynnyriä. Jos tämä ylitetään, täytyy kansalaisen hakea panimolupaa.

§3 Alkoholin tuotanto myyntiaikeissa vaatii panimoluvan.

§4 Alkoholin myynti Itämaan alueella edellyttää anniskeluoikeuden. Tämä lupa vaaditaan kaikilta, jotka halajavat myydä panimotuotteitaan Itämaan kuningaskunnan alueella.

§5 Anniskelu- ja panimo lupia myöntää kruununvouti.

§6 Sekä alkoholin teko että myynti ovat laittomina rangaistavia rikoksia.

3.Luku Kaupankäynnin verotus

§1 Itämaassa alle 150£ arvoinen kertaluonteinen käsikauppa on verovapaata.

§2 Yli 150£ arvoisesta kertaluonteisesta käsikaupasta tulee maksaa 15% vero Itämaan kuningaskunnan kuninkaalle. Kauppa-arkuissa on 15% vero, joka ohjataan kuninkaalle

4.Luku Kaupantekijöiden kirjanpitovelvollisuus

Kruununvouti tarkastaa kirjanpidot joku kuukauden alussa, ja kerää käsikaupan verot samalla.

§1 Jokaisen Itämaan kuningaskunnan alueella toimivan yrityksen on pidettävä kirjanpitoa kaikesta käsikaupalla tapahtumista myynneistä.

§2 Jokaisesta Itämaan kuningaskunnan alueella myydystä hevosesta tulee löytyä kauppakirjat, hevosvarkausten lieventämiseksi. Kauppakirjasta pitää löytyä: Päivämäärä, myyjän nimi, ostajan nimi, hevosen tuntomerkit (Väri, nopeus, hyppy) ja hevosen mahdollinen nimi.

§3 Itämaan kuningaskunnassa seppänä toimivien henkilöiden tulee pitää kirjaa myymistään aseista. Kirjanpidon tulee sisältää tieto myydystä aseesta, sen ostajasta ja tuotteen hinta

Pakkokeino- ja vankeuslaki

1.luku Itämaan oikeuslaitos

Itämaan oikeuslaitos on vastuussa koko Itämaan oikeudenkäytöstä, turvallisuudesta ja vartioinnista.

Oikeuslaitoksen virkamiehillä tarkoitetaan lordikansleria, kaartinkomentajaa ja kaartilaisia.

Pakkokeinoilla tarkoitetaan kiinniottoa, pidätystä, vangitsemista ja tilanteen vaatiessa voimakeinoja.

2.Luku Virkamiesten oikeudet

§1 Kiinniotto-, pidätys- ja vangitsemisoikeus

Oikeuslaitoksen virkamiehillä on oikeus rikoksesta epäillyn kiinniottoon, pidätykseen ja vangitsemiseen.

§2 Voimakeinot

Äärimmäisessä pakkotilanteessa oikeuslaitoksen virkamiehellä on oikeus voimakeinoihin. Voimakeinoista tulee aina raportoida lordikanslerille. Oikeuslaitoksella ei ole oikeutta kidutukseen.

§3 Yleinen kiinniotto oikeus

Tavallisella kansalaisella on oikeus kiinniottaa etsintäkuulutettu henkilö ja tuoda hänet oikeuslaitokselle.

§4 Haarniskaoikeus

Oikeuslaitoksen virkamiehillä on oikeus haarniskan käyttöön.

§5 Kotietsinnät

Kaarti voi hakea lordikanslerilta lupaa kotietsintään mikäli kokee sen tarpeelliseksi tutkinnan, rikollisuuden eston tai turvallisuuden takia. Lordikansleri päättää annetaanko kotietsinnälle lupa vai ei. Kotietsinnän tapahtuessa, tulee sitä olla vahtimassa joko lordikansleri, kaartinkomentaja tai monarkki. Kotietsinnän lopuksi tulee tehdä raportti etsinnästä. Raportissa pitää mainita vähintään takavarikoidut tavarat, aika, paikka ja kotietsinnän lopputulos.

3.Luku Vankilaki

Vangin määritelmä Itämaan kuningaskunnassa:

§1 Vanki on väliaikaisesti vapautensa menettänyt henkilö

§2 Vanki on aina ensin kiinniotettu, ja vasta lordikanslerin päätöksen jälkeen pidätetty. Kiinniotettu saa olla vapautensa menettäneenä korkeintaan 24 tuntia Pidätetty saa olla vapautensa menettäneenä korkeintaan 7 vuorokautta. Tästä voidaan poiketa vain kuninkaan myöntämällä luvalla.

§3 Oikeudenkäynnin jälkeen pidätetystä tulee vanki tai syytön. Vangin vapauden menetys vaihtelee 1-21 päivään(+ mahdollinen kuolemantuomio 1-5päivää), rikoksesta ja tuomiosta riippuen.

4.Luku Vangin oikeudet:

§1 Vangin ravinnon ja nesteen riittävä saanti, on riippumaton vangin käytöksestä tai ylempien tahojen mielivallasta. Jos joku tahattomasti tai tahallisesti tämän oikeuden riistää vangilta, on tekijä siitä vastuussa suoraan kuninkaalle.

§2 Vangilla on oikeus tavata asianajajaansa kerran päivässä.

§3 Muiden henkilöiden vierailusta vangin luona tulee sopia etukäteen.

5.Luku Vangin velvollisuudet:

§1 Vangilla on velvollisuus käyttäytyä hyvin ja toimia ohjeiden mukaan. Mikäli näin ei toimita voidaan hänet laittaa tolppaan kiinni tai laittaa hänelle teloitushuppu päähän.

§2 Vangilla on velvollisuus vastata kuulusteluissa esitettyihin kysymyksiin. Vastaamatta jättäminen voidaan ymmärtää syyllisyytenä rikokseen.

Rikoslaki

1. Luku, Yleiset säädökset


§1 Itämaassa tehty rikos

Itämaan kuningaskunnan alueella tehtyyn rikokseen sovelletaan Itämaan lainsäädäntöä.


§2 Syyteoikeus

Syyteoikeus vanhenee alle 7 vankeuspäivän minimituomioiden rikoksissa 60 päivää rikoksen tapahtumapäivästä.


§3 Itsepuolustus

Mikäli henkesi, vapautesi tai omaisuutesi on selkeästi todellisessa uhassa ja vaarassa on itsepuolustus fyysisesti sallittua. Itsepuolustuksen tulee toimia viimeisenä puolustuskeinona. Itsepuolustuksen voimakeinoja tulee käyttää vain tilanteen vaatiman verran. Mikäli itsepuolustuksessa voimankäyttöään liioittelee on henkilö syyllistynyt väkivaltarikokseen.


2. Luku, Virkarikokset


§1 Virkavirhe

Virkavirheen tekeminen on rikos. Tähän syyllistyy jos ottaa virassaan vastaan lahjuksia, rikkoo annettuja ohjeita ja sääntöjä tai muutoin rikkoo ammattinsa etiikkaa.

Rangaistus: 200-1000p sakkoa sekä vankilatuomiota 5-21pv riippuen virkavirheen vakavuudesta.


§2 Virkavalan rikkominen

Mahdollisen virkavalansa rikkominen on rikos.

Rangaistus: 300-800p sakkoa, 3-10 päivään vankeutta ja määräaikaiseen porttikieltoon virasta.


3. Luku, Omaisuusrikokset


§1 Varkaus

Toisilta pelaajilta varastaminen on rikos. Tähän syyllistyy viedessään toisen henkilön omaisuutta hänen kotoaan, matkatavaroistaan tai muualta hänelle kuuluvasta paikasta.

Rangaistus: Varkaus: 2-6vrk vankeutta, 10% omaisuudesta Itämaalle tai min. 200p sakkoa. Törkeä varkaus: 6-14vrk vankeutta, 20% Itämaan valtiolle tai min. 400p sakkoa. Rikollisen on myös korvattava menetetty omaisuus asianomaiselle.


§2 Näpistys

Mikäli varastettu omaisuus on arvoltaan vähäistä tulee rikollinen tuomita näpistyksestä.

Rangaistus: 50-200p sakko ja varastetun omaisuuden palauttaminen


§3 Kavallus

Hallussaan olevien toisen henkilön varojen tai omaisuuden anastaminen itselleen on rikos.

Rangaistus: 2-10 vuorokauden vankeus, vähintään 400p sakko. Kavallettu omaisuus on palautettava asianomaiselle.


§4 Omaisuuden turmeleminen

Toisten omaisuuden turmeleminen on rikos. Omaisuuden turmeleminen tarkoittaa esimerkiksi toisen pelaajan hevosen, lemmikki- tai tuotantoeläimen tappamista tai vahingoittamista, haarniskan tai muun vaatekappaleen kuluttamista ongella.

Rangaistus: 0-3 päivää vankeutta, 30-200p sakko ja asianomaiselle aiheuttamiensa vahinkojen korvaus.


4. Luku, Petokset


§1 Petos

Tahallinen vilpillinen kaupankäynti, kirjallisen sopimuksen rikkominen tai muu vilpillinen toiminta, jolla haetaan taloudellista hyötyä on rikos.

Rangaistus: Petos: 3-7vrk vankeutta, 200-500p vahingonkorvauksia tai tapahtuneen mahdollisen taloudellisen haitan korvaaminen. Törkeä petos: 9-14 vrk vankeutta, 600-1500p vahingonkorvauksia ja/tai tapahtuneen mahdollisen taloudellisen haitan korvaaminen.


§2 Veropetos

Petollinen verojen maksu, kauppa-arkkujen verotuksen vältteleminen, panimolain rikkominen tai muu tähän rinnastettavissa oleva teko on rikos.

Rangaistukset:Veropetos: 300-500p sakkoa sekä rikosvälineiden menettäminen Itämaalle.

Törkeä veropetos: 500-1200p sakkoa sekä rikosvälineiden menettäminen Itämaalle.


§3 Maanpetos

Alueellisen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen, luvaton tiedustelutoiminta, vakoilu, luottamuksellisen turvallisuussalaisuuden paljastaminen, sotaan yllyttäminen, korkeassa asemassa olevan Itämaalaisen tai aatelisen laiton vapauden riisto, surmaaminen tai päällekäyminen on rikos.

Rangaistus: 12-21vrk vankeutta, julkinen teloitus, 0-5 vrk kuolemantuomio, kaikki kiinteistöt, yritykset ja muu omaisuus takavarikoidaan Itämaalle.


5. Luku, Väkivaltarikokset


Toisten vahingoittaminen, tappaminen ja murhaaminen ovat rikoksia Itämaassa. Väkivaltaa saa harjoittaa ainoastaan järjestetyissä tapahtumissa kuten esimerkiksi virallisissa turnajaisissa. Lievimmistä päällekarkaus-tyyppisistä väkivaltarikoksista rangaistaan pääsääntöisesti vain jos toinen osapuoli tekee asiasta rikosilmoituksen ja vaatii tuomiota. Kadulla tapahtuvissa tappelunujakoissa pidätetään yleensä kaikki osapuolet. Väkivaltaan ei saa vastata väkivallalla vaan oikea menettelytapa on paeta paikalta ja ilmoittaa asiasta kaartille.

Rangaistukset:

1) Päällekarkaus: 3vrk vankeutta

2) Tappo: 5-14vrk vankeutta, 200-500p korvaus uhrille.

3) Murhan yritys: 5-15vrk vankeutta.

4) Murha: 7-21 vrk vankeutta, 500-1000p korvaus uhrille.


6. Luku, Rikokset oikeutta tai viranomaisia vastaan.


§1 Pidätyksen vastustaminen

Oikeuslaitoksen suorittaman pidätyksen vastustaminen on rikos. Tähän syyllistyy, jos pidätyksen yhteydessä yrittää karata, hyökätä kimppuun tai vastaavaa. Kaartilaiset suorittavat vain velvollisuuttaan, ja siihen tulee antaa mahdollisuus.

Rangaistus: 1-3vrk vankeutta ja 100-300p sakko.


§2 Oikeuden estäminen

Oikeudenkäynnin, kaartin tutkinnan tai muu oikeuslaitoksen häirintä on rikos.

Rangaistus: 4-10vrk vankeus ja 200-500p sakko.


§3 Lahjonta

Virkamiehelle lahjuksien tarjonta, anto tai lupaus pyrkien vaikuttamaan hänen toimintaansa virassaan on rikos.

Rangaistus: Ehdotettujen lahjuksien antoon valtiolle, 5-14vrk vankeutta ja 300-600p sakko.


7.Luku, Rikokset vapautta ja yksityisyyttä vastaan.


§1 Murtautuminen

Toisten asuntoihin luvatta meneminen/murtautuminen on rikos. Kellään ei ole mitään asiaa toisten asuntoihin ilman kutsua tai lupaa. Kaartilaisilla on oikeus tulla sisälle asuntoon vain lordikanslerin suomalla kotietsintäluvan kanssa tai mikäli on riittävää epäily ja näyttö siitä, että käynnissä on Itämaalaisia vaarantava tapahtuma kuten vakava rikos. Jos löydät henkilön luvatta yksityisasunnostasi, sinulla on oikeus poistaa hänet asunnostasi, tarvittaessa väkivaltakeinoja käyttäen.

Rangaistus: Varoitus, toisella kertaa 300p sakkoa. Jatkossa 2vrk vankeutta sakon ohella.


§2 Vapaudenriisto

Toisen vapaudenriisto on rikos. Tähän syyllistyy kahlitsemalla henkilön kahleisiin, lukitsemalla huoneeseen tai muuten vapaanliikkumisen estämällä vasten tämän tahtoa.

Rangaistus: 4-10vrk vankeutta. Mahdollisia korvauksia fyysistä ja psyykkisistä kärsimyksistä.


§3 Uhkailu

Muiden henkilöiden uhkailu on rikos. Uhkailulla ei yritetä saavuttaa jonkinlaista muuta hyötyä, vaan fyysisesti tai suullisesti uhataan henkilön turvallisuuden tai omaisuuden olevan vaarassa.

Rangaistus: 2-6vrk vankeutta. 200p vahingonkorvauksia. Törkeä uhkailu: 4-10vrk vankeutta. 500p vahingonkorvauksia.


§4 Kiristys

Muiden pelaajien kiristys on rikos. Kiristyksellä pakotetaan kiristetty luopumaan omaisuudestaan tai muusta edusta uhkailemalla.

Rangaistus: Kiristys: 6-12 vrk vankeutta. 400p vahingonkorvauksia. Törkeä kiristys: 8-14vrk vankeutta. 1000p vahingonkorvaukset.


§5 Salakuuntelu

Salakuuntelu Itämaassa on rikos. Tämä tarkoittaa toisten pelaajien kuiskaa -kanavalla käytyjen keskustelujen kuuntelemista ilman lupaa keskusteluun osallistuvien lupaa.

Rangaistus: 2-8vrk vankeutta sekä 200-500p sakkoa


8.Luku, Yritys ja osallisuus


§1 Rikoksen yritys ja suunnittelu

Rikoksen yrittäminen ja suunnittelu on rikos.

Rangaistus: 20-50% tuomio yritetystä tai suunnitellusta rikoksesta. 0-200p sakko


§2 Rikoskumppanuus

Jokainen, joka on osallistunut kyseisen rikoksen tekoon on syyllistynyt rikokseen.

Rangaistus: Kyseisen rikoksen rangaistus.


§3 Rikokseen yllyttäminen, palkkaaminen tai pakottaminen

Rikokseen yllyttäminen, palkkaaminen tai pakottaminen on rikos.

Rangaistus: Noin puolet rikoksen tuomiosta, johon syytetty on yllyttänyt.


9.Luku, Muut rikokset


§1 Suojeltujen eläinten tappo

Jotkut eläimet ovat rahoitettuja Itämaassa, kuten esimerkiksi kotkat ja niiden pyydystämisestä seuraa rangaistus.

Rangaistus: 20-100p sakko


§2 Lainsuojattoman auttaminen

Lainsuojattomien auttaminen on rikos, josta on säädetty kovat rangaistukset. Mikä on Lainsuojattomien auttamista? Nyrkkisääntönä: Lainsuojattomille saa puhua, kaikki muu voidaan tulkita avunannoksi.

Rangaistus: 2-5vrk vankeutta, 100-300p sakko


§3 Karkotuksen tai porttikiellon laiminlyönti

Kuninkaalla on oikeus asettaa Itämaan alueelle porttikieltoja tai karkottaa henkilöitä. Jos karkotettu henkilö astuu karkotuksesta/porttikiellosta huolimatta Itämaan alueelle, hän syyllistyy tähän lakirikkomukseen.

Rangaistus: 300p sakkoa. Seuraavalla kerralla henkilö kärsii 5 päivän tuomion sellissä mikäli henkilö palaa.


§4 Itämaan tyrmistä karkaaminen

Tuomittujen, tutkintavankeudessa tai putkassa olevien vankien karkaaminen on rikos, josta aiheutuu mittavia vahinkoja oikeuslaitokselle. Henkilö joka auttaa vankia karkaamaan syyllistyy myös kyseiseen rikokseen.

Rangaistus: 4-10 vrk vankeutta ja 500p sakko


§5 Häirintä

Itämaan alueella tehtävä tahallinen häiritsevä käytös on rikos. Torven soittaminen kaupungissa on ehdottomasti kiellettyä. Häiritsijät voidaan laittaa putkaan rauhoittumaan korkeintaan päiväksi.

Rangaistus: 300-1000p sakko


§6 Kaivosrikos

Luvaton kaivostoiminta ja siihen osallistuminen on rikos.

Rangaistus: Tuottojen ja rikosvälineiden menettäminen Itämaalle ja 1000-1500p sakko.


§7 Alkoholirikos

Luvaton panimotoiminta ja/tai alkoholin myynti on rikos.

Rangaistus: Luvaton anniskelu: 750p sakkoa, kaiken tuoton, alkoholin ja rikosvälineiden menettäminen Itämaalle. Luvaton panimotoiminta: 1000p sakkoa, kaiken tuoton, alkoholin ja rikosvälineiden menettäminen Itämaalle. Törkeä luvaton panimotoiminta: 2000p sakkoa, kaiken tuoton, alkoholin ja rikosvälineiden menettäminen Itämaalle


§8 Haarniskarikos

Itämaan kuningaskunnan kansalaisilla on oikeus haarniskan päällä pitoon. Muiden täytyy hakea lupa 100p hintaan lordikanslerilta. Luvaton haarniskan pito on rikos.

Rangaistus 200-400p sakko, toisella kerralla haarniskat takavarikoidaan.


§9 Tuliaserikos

Itämaassa tuliaseita saa kantaa mukana vain lordikanslerin myöntämän luvan kanssa. Aseen luvatta kanto on rikos.

Rangaistus: Luvaton aseen hallussapito: 200-400p sakkoa per esine sekä esineiden takavarikoiminen.


§10 Herjaus henkilöä / maata kohtaan.

Henkilö joka herjaa suoranaisesti henkilöä taikka Itämaan kuningaskuntaa, voidaan häntä syyttää tämän lain rikkomisesta. Törkeän herjaamisen kohdalla Itämaan kuningaskuntaa vastaan voidaan soveltaa maanpetoksen rangaistusta. Syyte voidaan laittaa, vaikka henkilö ei rikoksen teko hetkellä olisi ollut Itämaan kuningaskunnan alueella.

Rangaistus: Herjaus: 3-8 päivää vankeutta sekä 500p-1000p sakkoa. Törkeä herjaus: 6-12 päivää vankeutta sekä 700-1500p sakkoa, voidaan soveltaa maanpetoksen tuomiota.


§11 Väärän valuutan käyttö

Itämaan kuningaskunnan ainut sallittu valuutta on punta £(KK6U7Vgeg7evd). Väärän valuutan käyttö on rikos. Tähän syyllistyy yrittämällä käydä kauppaa, levittämällä tai kantamalla laitonta valuuttaa.

Rangaistus: 5-8 päivää vankeutta, 400-2000p sakkoa ja väärän laittoman valuutan takavarikointi.


§12 Laittomat rakennukset

Itämaan kuningaskunnan alueella rakennuksien teko ilman lupaa on rikos. Tähän syyllistyy tekemällä Itämaahan talon, kellarin tai muunlaisen rakennuksen ilman kruununvoudin tai monarkin myöntämää lupaa.

Rangaistus: 5-15vrk vankeutta, 300-1500p sakko ja rakennuksien takavarikointi tai purku.