Mustavuoren lainsäädäntö

Kohteesta Valtakausi

Mustavuoren laki

Mustavuori on eteläisellä tulivuorisaarella sijaitseva valtio ja toimija. Huomioithan, että alueella oleskelu ilman Mustavuoren aatelisen myöntämää viisumia on Mustavuoren laissa kiellettyä.

Tässä artikkelissa lukevat Mustavuoren koko alueella voimassaolevat lait. Lakia pyritään pitämään ajan tasalla, mutta selvissä tapauksissa hallinto tai sen määräämä edustaja voi syyttää ja/tai tuomita myös tapahtumasta, jota ei lue laissa, mutta joka on selkeästi yleisellä käsityksellä käsitettävissä rikokseksi.


LUKU I - Hallintoa, itsemääräämisoikeutta tai yleistä järjestystä erittäin vakavasti uhkaavat rikokset

Tässä luvussa on järjestelty rikoslain vakavimmat ja häpeällisimmät teot, joista tulee rangaista suurimmalla mahdollisella rangaistuksella. Luvussa mainitut rikokset uhkaavat erittäin vakavasti hallintoa, alueen itsemääräämisoikeutta tai alueen tai sen asukkaiden yleistä järjestystä tai turvallisuutta. Tämän luvun rikoksista on säädetty rikoksen tekijän kärsittäväksi 12-21 vuorokauden vankeusrangaistus, rikoksen tapauskohtaiset vahingonkorvaukset ja/tai sakot sekä tarvittaessa kuolemanrangaistus, alueelta karkoitus ja tuomitun henkilön omaisuuden takavarikointi.


§1 Maanpetos

Henkilö, joka omalla suoralla tai epäsuoralla toiminnallaan

 • Horjuttaa tai vaarantaa alueen itsemääräämisoikeuden
 • Riistää alueella oleskelevan Mustavuoren aatelisen hengen
 • Syyllistyy toistuvasti luvun II rikoksiin
 • Aiheuttaa muuta, selkeää ja konkreettista haittaa alueelle

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä maanpetoksesta.


§2 Murha

Henkilö, joka

 • Riistää suunnitelmallisesti toisen henkilön hengen
 • Riistää muuten törkeäksi katsottavalla tavalla toisen henkilön hengen
 • Riistää toistuvasti, lyhyen ajan sisällä usean henkilön hengen
 • Riistää virkaansa suorittamassa olevan virkamiehen hengen

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä murhasta.


§3 Kavallus

Henkilö, joka

 • Riistää oikeudettomasti hänelle luottamuksella, virkansa tai muun luottamustoimen toimesta suotua omaisuutta tai varoja

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä kavalluksesta.

§4 Laiton kaivostoiminta


Henkilö, joka

 • Luvatta hyödyntää alueen malmivarallisuutta

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä laittomasta kaivostoiminnasta.LUKU II - Hallintoa, itsemääräämisoikeutta tai yleistä järjestystä uhkaavat rikokset

Tässä luvussa on järjestelty rikoslain vähemmän vakavammat mutta silti paheksuttavat teot, joista tulee rangaista perusmuotoisella rangaistuksella. Luvussa mainitut rikokset uhkaavat hallintoa, alueen itsemääräämisoikeutta ja alueen tai sen asukkaiden yleistä järjestystä tai turvallisuutta. Tämän luvun rikoksista on säädetty rikoksen tekijän kärsittäväksi 5-12 vuorokauden vankeusrangaistus sekä rikoksen tapauskohtaiset vahingonkorvaukset ja/tai sakot, kuitenkin enintään 1500P jokaista tuomitun syyksi luettua rikosnimikettä kohden ellei aiheutettu vahinko ole selkeästi todistettavissa suuremmaksi.


§1 Tappo

Henkilö, joka:

 • Riistää toisen henkilön hengen tai olennaisesti myötävaikuttaa tällaiseen tapahtumaan

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä taposta.


§2 Varkaus

Henkilö, joka

 • Riistää toiselle henkilölle tai muulle taholle kuuluvaa omaisuutta, varallisuutta tai hyödykettä

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä varkaudesta.


§3 Petos

Henkilö, joka

 • Vilppiä ja epärehellisyyttä käyttäen aiheuttaa itselleen tai edustamalleen taholleen konkreettista hyötyä
 • Välttelee verojen, sakkojen, vahingonkorvausten tai muiden hänelle virallisesti määrättyjen maksujen maksamista
 • Antaa väärän todistuksen tuomioistuimen edessä tai rikokseen liittyvässä kuulustelussa

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä petoksesta.


§4 Uhkailu ja kiristys

Henkilö, joka

 • Toiminnallaan yrittää saada toisen henkilön luopumaan hänelle kuuluvasta omaisuudesta, varallisuudesta tai hyödykkeestä

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä uhkailusta tai kiristyksestä.


§5 Virkarikos

Henkilö, joka

 • Tahallisesti ja vahinkoa aiheuttaen rikkoo omaa ammattietiikkaansa, ammatinkuvaansa, laiminlyö työtehtäviään tai muuten virassa toimiessaan toimii vakavasti hyvien tapojen vastaisesti
 • Ottaa vastaan tai tarjoaa virassa olevalle henkilölle palvelusta vastaan annettavaa hyödykettä, omaisuutta tai varallisuutta (lahjus)

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä virkarikoksesta.


§6 Oikeudenharjoittamisen estäminen

Henkilö, joka

 • Toiminnallaan hankaloittaa tai estää oikeuden harjoittamista
 • Karkaa vankilasta tai muusta rangaistuslaitoksesta
 • Vastustaa virkaa suorittavaa virkavallan edustajaa

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä oikeudenharjoittamisen estämisestä.


§7 Rikoskumppanuus, rikokseen palkkaaminen ja avunanto rikokseen

Henkilö, joka

 • Toimii toisen henkilön rikoskumppanina, vaikka hän ei itse suorittaisikaan kyseistä rikosta
 • Palkkaa toisen henkilön tekemään rikoksen
 • Avustaa suorasti tai epäsuorasti toista henkilöä rikoksen toteuttamisessa

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä rikoskumppanuudesta, rikokseen palkkaamisesta tai avunannosta rikokseen.


§8 Vapaudenriisto

Henkilö, joka

 • Riistää oikeudettomasti toisen henkilön vapauden tai olennaisesti haittaa hänen vapaata liikkumistaan

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä vapaudenriistosta.LUKU III - Hallintoa, itsemääräämisoikeutta tai yleistä järjestystä lievästi uhkaavat rikokset

Tässä luvussa on järjestelty rikoslain vähiten vakavat teot, joista tulee rangaista lievällä rangaistuksella. Luvussa mainitut rikokset saattavat uhata tai uhkaavat lievästi hallintoa, alueen itsemääräämisoikeutta ja alueen tai sen asukkaiden yleistä järjestystä tai turvallisuutta. Tämän luvun rikoksista on säädetty rikoksen tekijän kärsittäväksi 0-7 vuorokauden vankeusrangaistus sekä rikoksen tapauskohtaiset vahingonkorvaukset ja/tai sakot, kuitenkin enintään 500P jokaista tuomitun syyksi luettua rikosnimikettä kohden ellei aiheutettu vahinko ole selkeästi todistettavissa suuremmaksi.


§1 Naamioituminen julkisella paikalla

Henkilö, joka

 • Julkisella paikalla oleskellessaan esiintyy tunnistamattomana

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä naamioitumisesta julkisella paikalla.


§2 Näpistys

Henkilö, joka

 • Riistää toiselle henkilölle tai muulle taholle kuuluvaa vähäpätöistä omaisuutta, hyödykettä tai varallisuutta

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä näpistyksestä.


§3 Murtautuminen

Henkilö, joka

 • Tunkeutuu yksityiselle alueelle

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä murrosta.


§4 Karkoituksen laiminlyönti

Henkilö, joka

 • Laiminlyö hallinnon hänelle määräämää karkoitusta

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä karkoituksen laiminlyönnistä


§5 Laiton maahantulo ja oleskelu

Henkilö, joka

 • Oleskelee alueella ilman Mustavuoren aatelisen myöntämää viisumia

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä laittomasta oleskelusta.


§6 Ilkivalta ja vahingonteko

Henkilö, joka

 • Toiminnallaan myötävaikuttaa tai aiheuttaa häiriötä, paheksuntaa tai muuta sekalaista vaaraa toisille henkilöille
 • Aiheuttaa haittaa alueen rakennuksille

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä ilkivallasta


§7 Kuolemantuottamus

Henkilö, joka

 • Toiminnallaan myötävaikuttaa tai edistää toisen henkilön kuolemaa

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä kuolemantuottamuksesta


§8 Päällekarkaus

Henkilö, joka

 • Käy toisen henkilön kimppuun aiheuttaen hänelle vahinkoa

Tuomittakoon tuomioistuimen edessä päällekarkauksesta